fbpx
Wikipedia

Żul Qarnain

Dzulqarnain[a] (bahasa Arab: ذُو ٱلْقَرْنَيْن‎, , IPA: [ðuː‿l.qar.najn]) adalah seorang tokoh dalam Al-Qur'an. Dia juga disebutkan dalam berbagai hikayat dan legenda rakyat. Kisah Dzulqarnain biasanya berpusat pada masalah pembangunan dinding yang menghalangi jalan masuk Ya'juj dan Ma'juj dan pengembaraannya ke berbagai belahan dunia.

Kaligrafi bertuliskan Dzulqarnain 'alaihis-salam
Eskatologi Islam
Portal Islam

Beberapa penafsir dan sejarawan Muslim telah berusaha mengidentifikasi jati diri Dzulqarnain dengan beberapa tokoh sejarah. Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa Dzulqarnain adalah Aleksander Agung, sedangkan beberapa ulama Muslim modern mengidentifikasikannya dengan Koresy Agung. Pada umumnya telah disepakati kedudukan Dzulqarnain sebagai raja dan sifatnya yang saleh, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status kenabiannya.

Ayat

"Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulqarnain. Katakanlah, 'Akan kubacakan kepadamu kisahnya.' Sungguh, Kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan Kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk mencapai) segala sesuatu."

— Al-Kahfi (18): 83-84

Nama

Dzulqarnain bukanlah nama pribadi, melainkan sebuah julukan. Kata Dzulqarnain sendiri sering dimaknai sebagai "pemilik dua tanduk." Terdapat beberapa pendapat dari para ulama tafsir mengenai asal-usul atau alasan penggunaan julukan ini.

 • Kedua sisi batok kepalanya berupa tembaga dan membentuk seperti tanduk.[1]
 • Menjadi penguasa Romawi dan Iran.[2]
 • Dibunuh dan dihidupkan kembali. Disebutkan bahwa dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tapi dia kemudian dipukul tanduknya sampai meninggal. Allah menghidupkannya kembali dan dia kembali menyeru kaumnya. Kaumnya kembali memukul tanduknya lagi sampai meninggal.[3]
 • Telah melanglang buana ke sisi barat dan timur bumi
 • Kekuasaannya mencapai dua tanduk matahari, yaitu dari timur ke barat

"Qarn" juga dapat diartikan sebagai "periode" atau "abad", dan nama Dzulqarnain oleh karena itu memiliki makna simbolis sebagai "Dia dari Dua Zaman".

Kisah

Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut nama Dzulqarnain sebanyak tiga kali.[b] dan kisahnya disebutkan dalam Surah Al-Kahfi (18): 83-102.

Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tersurat mengenai asal-usul Dzulqarnain, waktu dia hidup, atau nama negeri-negeri yang dia kunjungi. Secara garis besar, kisahnya dalam Al-Qur'an dibagi menjadi empat bagian:

Awalan

Perjalanan ke barat

Perjalanan ke timur

Qatadah menyebutkan bahwa kaum yang ditemui Dzulqarnain dalam perjalanan ke timur tinggal di tanah yang tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun. Apabila matahari telah terbit, mereka bersembunyi di liang-liang. Mereka keluar dan bekerja saat matahari terbenam.[4]

Membangun benteng untuk kaum yang terancam Ya'juj dan Ma'juj

 
Dzulqarnain dilukiskan sedang dalam perundingan pembangunan dinding besi Ya’juj dan Ma’juj, (lukisan miniatur abad ke-16 dari Persia.

Disebutkan bahwa Dzulqarnain sampai di suatu tempat yang terdapat dua gunung berdampingan. Di antara kedua gunung tersebut terdapat celah yang digunakan Ya'juj dan Ma'juj untuk masuk. Ya'juj dan Ma'juj (disebut Gog dan Magog dalam Yahudi dan Kristen) sendiri adalah kaum yang disebutkan suka berbuat kerusakan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh. Kaum yang mendapat kezaliman dari Ya'juj dan Ma'juj kemudian meminta tolong Dzulqarnain untuk membuatkan sebuah dinding pembatas di antara mereka agar Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar mengganggu mereka.[5]

 
Sebuah peta Al-Idrisi (Selatan berada diatas) menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj ditutupi dalam pegunungan gelap dibagian kiri-bawah dari daratan Eurasia.

Roman Aleksander

Selain dari Al-Qur'an, kisah Dzulqarnain yang biasanya terdapat dalam literatur Islam biasanya juga mengambil sumber dari Roman Aleksander, sebuah kumpulan legenda dan tradisi penjelajahan dan kehidupan Raja Aleksander Agung. Naskah awal dari roman berbahasa Yunani yang selamat menandakan bahwa roman tersebut disusun pada abad ketiga masehi di Iskandariyah. Selama periode sejarah saat Roman Aleksander ditulis, sedikit yang diketahui tentang sejarah Alexander Agung yang sebenarnya karena sebagian besar sejarah penaklukannya telah dilestarikan dalam bentuk cerita rakyat dan legenda. Baru pada masa Renaisans (1300–1600 M), sejarah sebenarnya dari Aleksander ditemukan kembali.[6]

Meski telah lenyap, naskah aslinya telah menjadi sumber dari sekitar delapan puluh versi berbeda yang ditulis dalam dua puluh empat bahasa berbeda. Beberapa bagian dari roman ini memuat kisah populer seperti Aleksander yang naik ke langit, pergi ke dalam lautan, dan melakukan perjalanan ke Tanah Kegelapan untuk mencari Air Kehidupan. Lantaran kemasyhurannya selama berabad-abad, Roman Aleksander diadopsi oleh berbagai bangsa dan kelompok yang kemudian memberi penafsiran ulang sesuai nilai dan tradisi masing-masing. Sosok Aleksander yang dicitrakan penguasa yang sembrono atau tamak yang mengabaikan kebenaran spiritual kemudian digambarkan sebagai sosok raja penganut monotesime yang saleh dalam tradisi Yahudi.[7]

Roman Aleksander berbahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga diadopsi umat Kristen menggunakan bahasa Suryani. Versi bahasa Suryaninya, ditulis sekitar tahun 629-630 M, kemudian menyebar jauh di timur, seperti Asia Tenggara dan Tiongkok.[8] Versi Suryani menambahkan berapa hal yang tidak terdapat dalam versi Yunani awal, seperti Aleksander yang membangun gerbang untuk menahan Gog dan Magog (Ya'juj dan Ma'juj), kaum yang juga disebutkan dalam Alkitab (kitab suci Kristen).[9]

Tradisi Islam dan Timur

Lantaran Aleksander kerap dipandang sebagai orang yang sama dengan Dzulqarnain dalam Al-Qur'an, kisah Dzulqarnain dalam berbagai literatur Islam juga memasukkan bahan dari Roman Aleksander. Dari versi bahasa Suryani, dibuatlah adaptasi roman ini dalam bahasa Arab yang berjudul Qishash Dzulqarnain[10] dan dalam bahasa Persia dengan judul Iskandarnamah.[11] Sebagaimana dalam tradisi Yahudi, tradisi Muslim juga melakukan penafsiran ulang terkait romansa Aleksander, seperti mengganti nama-nama dewa dengan Allah. Sosok Aleksander, yang disamakan dengan Dzulqarnain, juga dicitrakan sebagai penyebar ajaran monoteisme.[12]

Beberapa kisah dalam Roman Aleksander juga menjadi bagian tak terpisahkan dengan kisah Dzulqarnain, di antaranya adalah perjalanan Dzulqarnain yang mencari Air Kehidupan. Dalam kisah ini, Dzulqarnain biasanya disebutkan mencari air tersebut bersama Khidir, sosok yang kerap diidentikkan dengan hal ghaib dan mistis dalam tradisi Islam. Ada juga kisah Dzulqarnain bertemu dengan malaikat yang memberinya "batu ajaib" yang beratnya lebih dari batu mana pun, tapi juga seringan debu. Batu ajaib ini dimaksudkan untuk menegur Dzulqarnain karena ambisinya dan menunjukkan bahwa nafsu untuk menaklukkan dunia dan mencari kehidupan kekal tidak akan berakhir sampai kematiannya. Kisah batu ajaib tidak ditemukan dalam legenda versi Kristen Suryani, tetapi ditemukan dalam tradisi Talmud Yahudi serta dalam tradisi Persia.[13][14]

Dalam versi Yaman atau Arab Selatan, Dzulqarnain bukanlah Aleksander Agung, tetapi Raja Yaman kuno. Namun kisahnya tetap memuat bahan dari Roman Aleksander, seperti pencarian Air Kehidupan. Versi tersebut juga menyebutkan bahwa Dzulqarnain mengunjungi sebuah kastil dengan dinding kaca dan mengunjungi para Brahmana di India.[14]

Dunia kesusastraan Melayu Klasik melahirkan dua versi Roman Aleksander dengan nama Hikayat Iskandar Zurkarnain, yakni versi Sumatra dan versi Semenanjung. Naskah tertua versi Sumatra kini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode naskah Or. 1970. Aleksander Agung dikenal dengan nama Raja Iskandar dari negeri Mukadunia, anak Raja Darab, murid Aristatalis, dan memiliki penasihat Nabi Khidir.[15] Versi Sumatra berakhir pada kisah perkawinan Raja Iskandar dengan Putri Nuraini, sementara versi Semenanjung masih ditambahi lagi dengan cerita-cerita lain, seperti cerita perkawinan Iskandar dengan anak gadis Nabi Khidir, cerita petualangan Iskandar ke alam bawah laut, dan cerita Iskandar mencari air kehidupan.[16]

Identifikasi

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tersurat mengenai asal-usul Dzulqarnain, waktu dia hidup, atau nama-nama negeri yang dia kunjungi. Beberapa penafsir dan sejarawan Muslim telah berusaha mengidentifikasi jati diri Dzulqarnain dengan beberapa tokoh sejarah.

Aleksander Agung

Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa Aleksander Agung adalah Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namanya biasanya dieja sebagai 'Iskandar' dalam literatur Muslim dan dia sering juga disebut dengan Iskandar Dzulqarnain. Aleksander Agung adalah Raja Makedonia yang berkuasa pada 336–323 SM dan menjadi penguasa atas kawasan Balkan selatan, Anatolia, Syam, Iran, sebagian Asia Tengah, Mesir, dan India barat laut.

Terdapat perbedaan pendapat terkait Aleksander dan julukan Dzulqarnain. Ath-Thabari menyatakan bahwa Aleksander dijuluki Dzulqarnain dalam Al-Qur'an lantaran dia pergi dari satu ujung (tanduk) dunia ke ujung yang lain.[17] Namun sangat mungkin lantaran hal ini berasal dari gambar Aleksander mengenakan tanduk dewa domba jantan Zeus-Amon yang terpatri pada koin yang digunakan di kawasan Timur Dekat pada masa Helenistik.[18] Perjalanan Dzulqarnain ke barat sampai ke laut berlumpur hitam disebutkan memiliki kemiripan dengan "laut beracun" yang dijumpai Aleksander dalam Roman Aleksander.[19]

Namun sebagian penafsir Muslim menolak bahwa Aleksander adalah Dzulqarnain, seperti Ibnu Katsir,[20]:100-101 Ibnu Taimiyyah,[20]:101[21] dan Naser Makarem Syirazi.[22] Hal ini lantaran Dzulqarnain menyembah satu Tuhan, sedangkan Aleksander jelas seorang politeisme, dan dengan bangga menyebutkan dirinya sebagai putra Ra dan putra Zeus.[23] Di antara akademisi Barat, Brannon Wheeler berpendapat bahwa dugaan kesamaan antara Roman Aleksander dan kisah Dzulqarnain sebenarnya didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an dan bukan dari Al-Qur'an itu sendiri.[24]

Koresy Agung

Pada masa modern, beberapa ulama berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah Koresy Agung, Kaisar Iran yang berkuasa atas Iran, Syria, Aanatolia, India barat, dan Asia Tengah. Dia wafat pada tahun 530 SM, atau sekitar dua abad sebelum Aleksander berkuasa. Di kalangan Muslim, pendapat ini disuarakan pertama kali oleh Abul Kalam Azad[22][25] dan semakin diterima dari waktu ke waktu.[26]

Koresy terkemuka, baik atas perannya sebagai negarawan maupun prajurit. Perjalanan penaklukan Koresy juga mirip dengan perjalanan Dzulqarnain, yakni ke barat, kemudian ke timur, dan ke utara. Dia menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang dia taklukkan,[27] menjadi percontohan yang berhasil untuk administrasi terpusat dan pembangunan pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya.[28] Koresy juga terkenal karena capaiannya dalam hak asasi manusia, politik, dan strategi militer, serta pengaruhnya terhadap peradaban Timur dan Barat. Koresy juga mengembalikan bangsa Yahudi kembali ke Palestina setelah mereka diasingkan selama beberapa tahun. Bangsa Yahudi menghormatinya sebagai raja yang bermartabat dan adil. Dalam satu bagian Tanakh (kitab suci Yahudi), Koresy disebut sebagai Al-Masih/Mesiah.[29]

Tokoh lain

Beberapa identifikasi atau pendapat lain mengenai kesejarahan Dzulqarnain:

 • Raja di zaman Ibrahim. Ibrahim sendiri diperkirakan hidup sekitar 2000 SM.
 • Abdullah bin Dhahhak bin Ma'd bin Adnan. Adnan sendiri adalah keturunan Ibrahim. Antara Adnan dan Ibrahim terpisah empat puluh generasi atau lebih.
 • Al-Mundzir bin Abil Qais, salah seorang Raja al-Hairah. Ibunya adalah Ma’u as-Sama’, Mawiyah binti Auf bin Jusyam.
 • Ash-Sha’b bin Qarn bin Hammal, juga disebut Ar-Ra'id,[30][31] salah seorang Raja Himyar, sebuah kerajaan yang berpusat di Arab Selatan dan berdiri pada tahun 110 SM – 525 M.
 • Abu Bakr Al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraiqisy dari daulah Al-Jumairiyah (115 SM – 552 M) dan kerajaannya disebut At-Tababi’ah.[32]
 • Mush'ab bin Abdullah keturunan dari Kahlal bin Saba'.[33]

Pandangan

Diriwayatkan Waqi dari Israil dari Jabir dari Mujahid dari Abdullah bin Amr, dia berkata: “Żulkarnain seorang nabi”, diriwayatkan al-Hafid bin Asakir dari hadits Abi Muhammad bin Abi Nasr dari Abi Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Duaib, berkata Muhammad bin Hamad, bercerita Abdu Razzaq dari Muammar dari Ibnu Abi Duaib dari Muqbiri dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah bersabda: Aku tidak tahu atau tidak, aku tidak tahu khudud itu menghapus dosa pelakunya atau tidak dan aku tidak tau Żul Qarnain itu seorang nabi atau bukan, dan ini garib dari sisi ini.

Berkata Ishaq bin Basyar dari Ustman bin as-Syaj dari Khusoif dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: “Żulkarnain adalah seorang raja yang sholeh, Allah meridhoi amalnya” dan memuji dalam kitabnya. Dia adalah orang yang ditolong, Khidir adalah menterinya, dan disebutkan bahwa Khidir adalah pemimpin tentaranya, dia orang yang diajak bermusyawarah oleh sang raja sebagai menterinya dalam rangka memperbaiki masyarakat saat itu.

Berkata sebagian ahli kitab, karena dia raja Persia dan Romawi, dan dikatakan: Karena dia sampai pada dua ujung matahari barat dan timur dan menguasai keduanya, dan ini menyerupai kesalahannya yaitu perkataan az-Zuhri. Berkata Hasan al-Bashri: Dia memiliki dua jalinan rambut yang melingkar maka dinamakan Żul karnain. Berkata Ishaq bin Abdillah bin Basyar dari Abdillah bin Ziyad bin Sam’an dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata: Dia memanggil raja yang zalim kepada Allah kemudian memukul tanduknya, mematahkanya dan meremukkannya, maka dinamakan Żulkarnain.

Lihat pula

Catatan

 1. ^ Beberapa ejaan lain dalam literatur bahasa Indonesia: Zulqarnain, Zulkarnain
 2. ^ Dalam Al-Qur'an, nama Dzulqarnain disebutkan tiga kali, yakni pada surah:
  1. Al-Kahfi (18): 83, 86, 94

Rujukan

 1. ^ Pendapat Wahb bin Munabbih (lahir 654/655 - wafat 725/737 M)
 2. ^ Pendapat ini dari Wahb bin Munabbih yang disadur dari Ahli Kitab.
 3. ^ Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri (lahir 716 - wafat 778), diriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abu Thufail, dari Ali bin Abu Thalib.
 4. ^ Tafsir Ibnu Katsir. Juz 16: ayat 89-91
 5. ^ Tafsir Ibnu Katsir. Juz 16: ayat 92-96
 6. ^ Boyle 1974.
 7. ^ Broydé 1906.
 8. ^ HANAWAY, WILLIAM L. ESKANDAR-NĀMA. Encyclopædia Iranica.
 9. ^ Donzel, Emeri J. van; Schmidt, Andrea Barbara (2010). Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for Alexander's Wall. BRILL. hlm. 17. ISBN 978-90-04-17416-0. Akan tetapi cerita Aleksander mendirikan tembok perintang Gog dan Magog tidak terdapat dalam versi tertua Yunani, Latin, Armenia, maupun Suryani dari Roman Aleksander. Meskipun Roman Aleksander sangat berjasa menyebarluaskan citra baru yang adikodrati dari Sang Raja Aleksander di Dunia Timur maupun Dunia Barat, cerita pembangunan tembok perintang tidak bersumber dari karya sastra tersebut. Gabungan cerita tembok Aleksander dengan tradisi Alkitab tentang bangsa-bangsa akhir zaman, Gog dan Magog (Ya'juj dan Ma'juj), nyatanya pertama kali muncul dalam tulisan yang dinamakan Legenda Aleksander Suryani. Tulisan ini adalah apendiks pendek yang dilampirkan pada naskah Roman Aleksander dalam bahasa Suryani. 
 10. ^ Zuwiyya 2001
 11. ^ Zuwiyya 2009.
 12. ^ Doufikar-Aerts, Faustina (2003). The Last Days of Alexander in an Arabic Popular Romance of Al-Iskandar. dalam The Ancient Novel and Beyond oleh Panayotakis, Zimmerman, dan Keulen.
 13. ^ Southgate, Minoo. S. Portrait of Alexander in Persian Alexander-Romances of the Islamic Era. Journal of the American Oriental Society, Vol. 97, No. 3, (Juli – September 1977), hlm. 278-284
 14. ^ a b Stoneman 2003.
 15. ^ Catherine Broadbent, The Malay Alexander Legend, Authorhouse, Bloomington, Indiana, Amerika Serikat, 2012.
 16. ^ Liaw Yock Fang, A History of Classical Malay Literature, Yayasan Pustaka Obor, Indonesia, 2013.
 17. ^ Van Donzel & Schmidt 2010, hlm. 57 fn.3.
 18. ^ Pinault 1992, hlm. 181 fn.71.
 19. ^ Ernst 2011, hlm. 133.
 20. ^ a b Seoharwi, Muhammad Hifzur Rahman. Qasas-ul-Qur'an. 3. 
 21. ^ Ibn Taymiyyah. [The Criterion - Between Allies of the Merciful & The Allies of the Devil] (PDF). Diterjemahkan oleh Ibn Morgan, Salim Adballah. Idara Ahya-us-Sunnah. hlm. 14. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-10-21. Diakses tanggal 2021-03-13. 
 22. ^ a b Syirazi, Naser Makarem. Tafseer-e-Namoona. 
 23. ^ Van Donzel & Schmidt 2010, hlm. 57 fn.2.
 24. ^ Wheeler, Brannon M.; Wheeler, Associate Professor of Islamic Studies and Chair of Comparative Religion Brannon M. (2002). Moses in the Quran and Islamic Exegesis (dalam bahasa Inggris). Psychology Press. ISBN 9780700716036. :16, 18-19
 25. ^ Pirzada, Shams. Dawat ul Quran. hlm. 985. 
 26. ^ Maududi, Syed Abul Ala. Tafhim al-Qur'an. The identification ... has been a controversial matter from the earliest times. In general the commentators have been of the opinion that he was Alexander the Great but the characteristics of Zul-Qarnain described in the Qur'an are not applicable to him. However, now the commentators are inclined to believe that Zul-Qarnain was Cyrus ... We are also of the opinion that probably Zul-Qarnain was Cyrus... 
 27. ^ Dandamayev Cyrus (iii. Cyrus the Great) Cyrus's religious policies.
 28. ^ Schmitt Achaemenid dynasty (i. The clan and dynasty)
 29. ^ Yesaya 45:1
 30. ^ Wheeler 1998, hlm. 200-1
 31. ^ Canova, Giovvani (1998). "Alexander Romance". Dalam Meisami, Julie Scott. Encyclopedia of Arabic Literature. Taylor & Francis. hlm. 68. ISBN 978-0-415-18571-4. 
 32. ^ Ya’juj Ma’juj & Dzulqornain ditulis oleh Budi Yahya di Oaseimani.com.
 33. ^ Jejak Yakjuj Dan Makjuj oleh Wisnu Sasongko hal.85 di Google Books.

Daftar pustaka

 • Boyle, John Andrew (1974). "The Alexander Legend in Central Asia". Folklore. 85 (4): 217–228. doi:10.1080/0015587x.1974.9716561. JSTOR 1259620. 
 • Broydé, Isaac (1906). "Alexander the Great". Jewish Encyclopedia. Funk and Wagnalls. Diakses tanggal 17 April 2010. 
 • Stoneman, Richard (2003). "Alexander the Great in Arabic Tradition". Dalam Panayotakis, Stelios; Zimmerman, Maaike; Keulen, Wytse. The Ancient Novel and Beyond. Brill Academic Publishers NV. ISBN 978-90-04-12999-3. 
 • Zuwiyya, Z. David (2001). . Global Academic Publishing (Binghamton University). ISBN 1-58684-132-7. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 June 2010. Diakses tanggal 23 February 2010. 
 • Zuwiyya, Z. David (2009), "Alexander the Great", dalam Campo, Juan, Encyclopedia of Islam, New York: Facts on File, hlm. 30–31, ISBN 978-0-8160-5454-1 

Pranala luar

 • Dzulqarnain Bukanlah Alexander The Great 2011-07-13 di Wayback Machine.
 • Zulqarnain model penguasa adidaya 2012-09-16 di Wayback Machine.
 • Dzulqarnain bukan Alexander Agung di Asysyariah.com & Dzulqarnain bukan Alexander Agung di Majalah Asy Syariah Vol IV/2008.
 • Zulkarnain, Sang Penakluk Yang Saleh (Bagian Pertama),
  • Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Zulkarnain (Bagian Ketiga),
  • Zulkarnain, Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir (Bagian Keempat, Habis)
 • (Inggris) Why Zul-Qarnain of the Qur'an is not Alexander the great by Khalid Jan
 • (Inggris) Zulqarnain in Alhassanain.com

Żul Qarnain
Żul, qarnain, dzulqarnain, bahasa, arab, ٱل, ðuː, najn, adalah, seorang, tokoh, dalam, juga, disebutkan, dalam, berbagai, hikayat, legenda, rakyat, kisah, dzulqarnain, biasanya, berpusat, pada, masalah, pembangunan, dinding, yang, menghalangi, jalan, masuk, pe. Dzulqarnain a bahasa Arab ذ و ٱل ق ر ن ي ن IPA duː l qar najn adalah seorang tokoh dalam Al Qur an Dia juga disebutkan dalam berbagai hikayat dan legenda rakyat Kisah Dzulqarnain biasanya berpusat pada masalah pembangunan dinding yang menghalangi jalan masuk Ya juj dan Ma juj dan pengembaraannya ke berbagai belahan dunia Kaligrafi bertuliskan Dzulqarnain alaihis salam Eskatologi IslamTokohDzu al Qarnayn ذي القرنين Muhammad محمد Imam Mahdi محمد المهدي Isa عيسى Dajjal الد ج ال Khawarij خوارج Ya juj dan Ma juj يأجوج ومأجوج Dzu as Suwayqatayn ذوالسويقتين Makhluk gaibAl Arham الارحام Qarin قرين Dabbat al Ard دابة الأرض Malak al Mawt ملك الموت Hamalat al Arsy حملة العرش Kiraman Katibin كراما كاتبين Mu aqqibat معقبت Munkar dan Nakir منكر و نكير Israfil إسرافيل Malik ملك Malak al Adzab ملك العذاب Malak ar Rahmah ملك الرحمة Zabaniyah زبانيه LokasiKa bah الكعبة Akhirat الآخرة Barzakh برزخ Mahsyar محشر Shirath الصراط Qanthorah قنطرة Firdaws فردوس Jahannam جهنم Jannah جن ة Arasy ع ر ش PeristiwaIsra dan Mikraj الإسراء والمعراج Bulan terbelah انشقاق القمر Yawm al Qiyamah يوم القيامة Portal Islam lbsArtikel ini membahas seorang tokoh Al Qur an Untuk nama yang sama lihat Zulkarnain disambiguasi Beberapa penafsir dan sejarawan Muslim telah berusaha mengidentifikasi jati diri Dzulqarnain dengan beberapa tokoh sejarah Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa Dzulqarnain adalah Aleksander Agung sedangkan beberapa ulama Muslim modern mengidentifikasikannya dengan Koresy Agung Pada umumnya telah disepakati kedudukan Dzulqarnain sebagai raja dan sifatnya yang saleh tetapi masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status kenabiannya Daftar isi 1 Ayat 2 Nama 3 Kisah 3 1 Al Qur an 3 2 Roman Aleksander 3 2 1 Tradisi Islam dan Timur 4 Identifikasi 4 1 Aleksander Agung 4 2 Koresy Agung 4 3 Tokoh lain 5 Pandangan 6 Lihat pula 7 Catatan 8 Rujukan 8 1 Daftar pustaka 9 Pranala luarAyat Sunting Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain Katakanlah Akan kubacakan kepadamu kisahnya Sungguh Kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan Kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu Al Kahfi 18 83 84Nama SuntingDzulqarnain bukanlah nama pribadi melainkan sebuah julukan Kata Dzulqarnain sendiri sering dimaknai sebagai pemilik dua tanduk Terdapat beberapa pendapat dari para ulama tafsir mengenai asal usul atau alasan penggunaan julukan ini Kedua sisi batok kepalanya berupa tembaga dan membentuk seperti tanduk 1 Menjadi penguasa Romawi dan Iran 2 Dibunuh dan dihidupkan kembali Disebutkan bahwa dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah tapi dia kemudian dipukul tanduknya sampai meninggal Allah menghidupkannya kembali dan dia kembali menyeru kaumnya Kaumnya kembali memukul tanduknya lagi sampai meninggal 3 Telah melanglang buana ke sisi barat dan timur bumi Kekuasaannya mencapai dua tanduk matahari yaitu dari timur ke barat Qarn juga dapat diartikan sebagai periode atau abad dan nama Dzulqarnain oleh karena itu memiliki makna simbolis sebagai Dia dari Dua Zaman Kisah SuntingAl Qur an Sunting Al Qur an menyebut nama Dzulqarnain sebanyak tiga kali b dan kisahnya disebutkan dalam Surah Al Kahfi 18 83 102 Al Qur an tidak memberikan penjelasan tersurat mengenai asal usul Dzulqarnain waktu dia hidup atau nama negeri negeri yang dia kunjungi Secara garis besar kisahnya dalam Al Qur an dibagi menjadi empat bagian Awalan 83 Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain Katakanlah Akan kubacakan kepadamu kisahnya 84 Sungguh Kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan Kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu Perjalanan ke barat 85 Maka dia pun menempuh suatu jalan 86 Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama Kami berfirman Wahai Zulkarnain Engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka 87 Dia Zulkarnain berkata Barangsiapa berbuat zalim kami akan menghukumnya lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras 88 Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah mudah Perjalanan ke timur 89 Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain 90 Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak Kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu 91 demikianlah dan sesungguhnya Kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain Qatadah menyebutkan bahwa kaum yang ditemui Dzulqarnain dalam perjalanan ke timur tinggal di tanah yang tidak bisa menumbuhkan sesuatu apapun Apabila matahari telah terbit mereka bersembunyi di liang liang Mereka keluar dan bekerja saat matahari terbenam 4 Membangun benteng untuk kaum yang terancam Ya juj dan Ma juj Dzulqarnain dilukiskan sedang dalam perundingan pembangunan dinding besi Ya juj dan Ma juj lukisan miniatur abad ke 16 dari Persia 92 Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi 93 Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan 94 Mereka berkata Wahai Zulkarnain Sungguh Yakjuj dan Makjuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka 95 Dia Zulkarnain berkata Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka 96 Berilah aku potongan potongan besi Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu dia Zulkarnain berkata Tiuplah api itu Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api dia pun berkata Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu 97 Maka mereka Yakjuj dan Makjuj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya 98 Dia Zulkarnain berkata Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku maka apabila janji Tuhanku sudah datang Dia akan menghancurluluhkannya dan janji Tuhanku itu benar 99 Dan pada hari itu Kami biarkan mereka Yakjuj dan Makjuj berbaur antara satu dengan yang lain dan apabila sangkakala ditiup lagi akan Kami kumpulkan mereka semuanya Disebutkan bahwa Dzulqarnain sampai di suatu tempat yang terdapat dua gunung berdampingan Di antara kedua gunung tersebut terdapat celah yang digunakan Ya juj dan Ma juj untuk masuk Ya juj dan Ma juj disebut Gog dan Magog dalam Yahudi dan Kristen sendiri adalah kaum yang disebutkan suka berbuat kerusakan Sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan Yafits bin Nuh Kaum yang mendapat kezaliman dari Ya juj dan Ma juj kemudian meminta tolong Dzulqarnain untuk membuatkan sebuah dinding pembatas di antara mereka agar Ya juj dan Ma juj tidak bisa keluar mengganggu mereka 5 Sebuah peta Al Idrisi Selatan berada diatas menunjukkan Ya juj dan Ma juj ditutupi dalam pegunungan gelap dibagian kiri bawah dari daratan Eurasia Roman Aleksander Sunting Selain dari Al Qur an kisah Dzulqarnain yang biasanya terdapat dalam literatur Islam biasanya juga mengambil sumber dari Roman Aleksander sebuah kumpulan legenda dan tradisi penjelajahan dan kehidupan Raja Aleksander Agung Naskah awal dari roman berbahasa Yunani yang selamat menandakan bahwa roman tersebut disusun pada abad ketiga masehi di Iskandariyah Selama periode sejarah saat Roman Aleksander ditulis sedikit yang diketahui tentang sejarah Alexander Agung yang sebenarnya karena sebagian besar sejarah penaklukannya telah dilestarikan dalam bentuk cerita rakyat dan legenda Baru pada masa Renaisans 1300 1600 M sejarah sebenarnya dari Aleksander ditemukan kembali 6 Meski telah lenyap naskah aslinya telah menjadi sumber dari sekitar delapan puluh versi berbeda yang ditulis dalam dua puluh empat bahasa berbeda Beberapa bagian dari roman ini memuat kisah populer seperti Aleksander yang naik ke langit pergi ke dalam lautan dan melakukan perjalanan ke Tanah Kegelapan untuk mencari Air Kehidupan Lantaran kemasyhurannya selama berabad abad Roman Aleksander diadopsi oleh berbagai bangsa dan kelompok yang kemudian memberi penafsiran ulang sesuai nilai dan tradisi masing masing Sosok Aleksander yang dicitrakan penguasa yang sembrono atau tamak yang mengabaikan kebenaran spiritual kemudian digambarkan sebagai sosok raja penganut monotesime yang saleh dalam tradisi Yahudi 7 Roman Aleksander berbahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan juga diadopsi umat Kristen menggunakan bahasa Suryani Versi bahasa Suryaninya ditulis sekitar tahun 629 630 M kemudian menyebar jauh di timur seperti Asia Tenggara dan Tiongkok 8 Versi Suryani menambahkan berapa hal yang tidak terdapat dalam versi Yunani awal seperti Aleksander yang membangun gerbang untuk menahan Gog dan Magog Ya juj dan Ma juj kaum yang juga disebutkan dalam Alkitab kitab suci Kristen 9 Tradisi Islam dan Timur Sunting Lantaran Aleksander kerap dipandang sebagai orang yang sama dengan Dzulqarnain dalam Al Qur an kisah Dzulqarnain dalam berbagai literatur Islam juga memasukkan bahan dari Roman Aleksander Dari versi bahasa Suryani dibuatlah adaptasi roman ini dalam bahasa Arab yang berjudul Qishash Dzulqarnain 10 dan dalam bahasa Persia dengan judul Iskandarnamah 11 Sebagaimana dalam tradisi Yahudi tradisi Muslim juga melakukan penafsiran ulang terkait romansa Aleksander seperti mengganti nama nama dewa dengan Allah Sosok Aleksander yang disamakan dengan Dzulqarnain juga dicitrakan sebagai penyebar ajaran monoteisme 12 Beberapa kisah dalam Roman Aleksander juga menjadi bagian tak terpisahkan dengan kisah Dzulqarnain di antaranya adalah perjalanan Dzulqarnain yang mencari Air Kehidupan Dalam kisah ini Dzulqarnain biasanya disebutkan mencari air tersebut bersama Khidir sosok yang kerap diidentikkan dengan hal ghaib dan mistis dalam tradisi Islam Ada juga kisah Dzulqarnain bertemu dengan malaikat yang memberinya batu ajaib yang beratnya lebih dari batu mana pun tapi juga seringan debu Batu ajaib ini dimaksudkan untuk menegur Dzulqarnain karena ambisinya dan menunjukkan bahwa nafsu untuk menaklukkan dunia dan mencari kehidupan kekal tidak akan berakhir sampai kematiannya Kisah batu ajaib tidak ditemukan dalam legenda versi Kristen Suryani tetapi ditemukan dalam tradisi Talmud Yahudi serta dalam tradisi Persia 13 14 Dalam versi Yaman atau Arab Selatan Dzulqarnain bukanlah Aleksander Agung tetapi Raja Yaman kuno Namun kisahnya tetap memuat bahan dari Roman Aleksander seperti pencarian Air Kehidupan Versi tersebut juga menyebutkan bahwa Dzulqarnain mengunjungi sebuah kastil dengan dinding kaca dan mengunjungi para Brahmana di India 14 Dunia kesusastraan Melayu Klasik melahirkan dua versi Roman Aleksander dengan nama Hikayat Iskandar Zurkarnain yakni versi Sumatra dan versi Semenanjung Naskah tertua versi Sumatra kini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode naskah Or 1970 Aleksander Agung dikenal dengan nama Raja Iskandar dari negeri Mukadunia anak Raja Darab murid Aristatalis dan memiliki penasihat Nabi Khidir 15 Versi Sumatra berakhir pada kisah perkawinan Raja Iskandar dengan Putri Nuraini sementara versi Semenanjung masih ditambahi lagi dengan cerita cerita lain seperti cerita perkawinan Iskandar dengan anak gadis Nabi Khidir cerita petualangan Iskandar ke alam bawah laut dan cerita Iskandar mencari air kehidupan 16 Identifikasi SuntingAl Qur an tidak menyebutkan secara tersurat mengenai asal usul Dzulqarnain waktu dia hidup atau nama nama negeri yang dia kunjungi Beberapa penafsir dan sejarawan Muslim telah berusaha mengidentifikasi jati diri Dzulqarnain dengan beberapa tokoh sejarah Aleksander Agung Sunting Pendapat paling masyhur menyebutkan bahwa Aleksander Agung adalah Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al Qur an Namanya biasanya dieja sebagai Iskandar dalam literatur Muslim dan dia sering juga disebut dengan Iskandar Dzulqarnain Aleksander Agung adalah Raja Makedonia yang berkuasa pada 336 323 SM dan menjadi penguasa atas kawasan Balkan selatan Anatolia Syam Iran sebagian Asia Tengah Mesir dan India barat laut Terdapat perbedaan pendapat terkait Aleksander dan julukan Dzulqarnain Ath Thabari menyatakan bahwa Aleksander dijuluki Dzulqarnain dalam Al Qur an lantaran dia pergi dari satu ujung tanduk dunia ke ujung yang lain 17 Namun sangat mungkin lantaran hal ini berasal dari gambar Aleksander mengenakan tanduk dewa domba jantan Zeus Amon yang terpatri pada koin yang digunakan di kawasan Timur Dekat pada masa Helenistik 18 Perjalanan Dzulqarnain ke barat sampai ke laut berlumpur hitam disebutkan memiliki kemiripan dengan laut beracun yang dijumpai Aleksander dalam Roman Aleksander 19 Namun sebagian penafsir Muslim menolak bahwa Aleksander adalah Dzulqarnain seperti Ibnu Katsir 20 100 101 Ibnu Taimiyyah 20 101 21 dan Naser Makarem Syirazi 22 Hal ini lantaran Dzulqarnain menyembah satu Tuhan sedangkan Aleksander jelas seorang politeisme dan dengan bangga menyebutkan dirinya sebagai putra Ra dan putra Zeus 23 Di antara akademisi Barat Brannon Wheeler berpendapat bahwa dugaan kesamaan antara Roman Aleksander dan kisah Dzulqarnain sebenarnya didasarkan pada penafsiran Al Qur an dan bukan dari Al Qur an itu sendiri 24 Koresy Agung Sunting Pada masa modern beberapa ulama berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah Koresy Agung Kaisar Iran yang berkuasa atas Iran Syria Aanatolia India barat dan Asia Tengah Dia wafat pada tahun 530 SM atau sekitar dua abad sebelum Aleksander berkuasa Di kalangan Muslim pendapat ini disuarakan pertama kali oleh Abul Kalam Azad 22 25 dan semakin diterima dari waktu ke waktu 26 Koresy terkemuka baik atas perannya sebagai negarawan maupun prajurit Perjalanan penaklukan Koresy juga mirip dengan perjalanan Dzulqarnain yakni ke barat kemudian ke timur dan ke utara Dia menghormati adat istiadat dan agama di tanah yang dia taklukkan 27 menjadi percontohan yang berhasil untuk administrasi terpusat dan pembangunan pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya 28 Koresy juga terkenal karena capaiannya dalam hak asasi manusia politik dan strategi militer serta pengaruhnya terhadap peradaban Timur dan Barat Koresy juga mengembalikan bangsa Yahudi kembali ke Palestina setelah mereka diasingkan selama beberapa tahun Bangsa Yahudi menghormatinya sebagai raja yang bermartabat dan adil Dalam satu bagian Tanakh kitab suci Yahudi Koresy disebut sebagai Al Masih Mesiah 29 Tokoh lain Sunting Beberapa identifikasi atau pendapat lain mengenai kesejarahan Dzulqarnain Raja di zaman Ibrahim Ibrahim sendiri diperkirakan hidup sekitar 2000 SM Abdullah bin Dhahhak bin Ma d bin Adnan Adnan sendiri adalah keturunan Ibrahim Antara Adnan dan Ibrahim terpisah empat puluh generasi atau lebih Al Mundzir bin Abil Qais salah seorang Raja al Hairah Ibunya adalah Ma u as Sama Mawiyah binti Auf bin Jusyam Ash Sha b bin Qarn bin Hammal juga disebut Ar Ra id 30 31 salah seorang Raja Himyar sebuah kerajaan yang berpusat di Arab Selatan dan berdiri pada tahun 110 SM 525 M Abu Bakr Al Himyari atau Abu Bakar bin Ifraiqisy dari daulah Al Jumairiyah 115 SM 552 M dan kerajaannya disebut At Tababi ah 32 Mush ab bin Abdullah keturunan dari Kahlal bin Saba 33 Pandangan SuntingDiriwayatkan Waqi dari Israil dari Jabir dari Mujahid dari Abdullah bin Amr dia berkata Zulkarnain seorang nabi diriwayatkan al Hafid bin Asakir dari hadits Abi Muhammad bin Abi Nasr dari Abi Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Duaib berkata Muhammad bin Hamad bercerita Abdu Razzaq dari Muammar dari Ibnu Abi Duaib dari Muqbiri dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah bersabda Aku tidak tahu atau tidak aku tidak tahu khudud itu menghapus dosa pelakunya atau tidak dan aku tidak tau Zul Qarnain itu seorang nabi atau bukan dan ini garib dari sisi ini Berkata Ishaq bin Basyar dari Ustman bin as Syaj dari Khusoif dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Zulkarnain adalah seorang raja yang sholeh Allah meridhoi amalnya dan memuji dalam kitabnya Dia adalah orang yang ditolong Khidir adalah menterinya dan disebutkan bahwa Khidir adalah pemimpin tentaranya dia orang yang diajak bermusyawarah oleh sang raja sebagai menterinya dalam rangka memperbaiki masyarakat saat itu Berkata sebagian ahli kitab karena dia raja Persia dan Romawi dan dikatakan Karena dia sampai pada dua ujung matahari barat dan timur dan menguasai keduanya dan ini menyerupai kesalahannya yaitu perkataan az Zuhri Berkata Hasan al Bashri Dia memiliki dua jalinan rambut yang melingkar maka dinamakan Zul karnain Berkata Ishaq bin Abdillah bin Basyar dari Abdillah bin Ziyad bin Sam an dari Umar bin Syu aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata Dia memanggil raja yang zalim kepada Allah kemudian memukul tanduknya mematahkanya dan meremukkannya maka dinamakan Zulkarnain Lihat pula SuntingIbrahim Khadir Aleksander AgungCatatan Sunting Beberapa ejaan lain dalam literatur bahasa Indonesia Zulqarnain Zulkarnain Dalam Al Qur an nama Dzulqarnain disebutkan tiga kali yakni pada surah Al Kahfi 18 83 86 94Rujukan Sunting Pendapat Wahb bin Munabbih lahir 654 655 wafat 725 737 M Pendapat ini dari Wahb bin Munabbih yang disadur dari Ahli Kitab Diriwayatkan dari Sufyan Ats Tsauri lahir 716 wafat 778 diriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Thufail dari Ali bin Abu Thalib Tafsir Ibnu Katsir Juz 16 ayat 89 91 Tafsir Ibnu Katsir Juz 16 ayat 92 96 Boyle 1974 Broyde 1906 HANAWAY WILLIAM L ESKANDAR NAMA Encyclopaedia Iranica Donzel Emeri J van Schmidt Andrea Barbara 2010 Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources Sallam s Quest for Alexander s Wall BRILL hlm 17 ISBN 978 90 04 17416 0 Akan tetapi cerita Aleksander mendirikan tembok perintang Gog dan Magog tidak terdapat dalam versi tertua Yunani Latin Armenia maupun Suryani dari Roman Aleksander Meskipun Roman Aleksander sangat berjasa menyebarluaskan citra baru yang adikodrati dari Sang Raja Aleksander di Dunia Timur maupun Dunia Barat cerita pembangunan tembok perintang tidak bersumber dari karya sastra tersebut Gabungan cerita tembok Aleksander dengan tradisi Alkitab tentang bangsa bangsa akhir zaman Gog dan Magog Ya juj dan Ma juj nyatanya pertama kali muncul dalam tulisan yang dinamakan Legenda Aleksander Suryani Tulisan ini adalah apendiks pendek yang dilampirkan pada naskah Roman Aleksander dalam bahasa Suryani Zuwiyya 2001 Zuwiyya 2009 Doufikar Aerts Faustina 2003 The Last Days of Alexander in an Arabic Popular Romance of Al Iskandar dalam The Ancient Novel and Beyond oleh Panayotakis Zimmerman dan Keulen Southgate Minoo S Portrait of Alexander in Persian Alexander Romances of the Islamic Era Journal of the American Oriental Society Vol 97 No 3 Juli September 1977 hlm 278 284 a b Stoneman 2003 Catherine Broadbent The Malay Alexander Legend Authorhouse Bloomington Indiana Amerika Serikat 2012 Liaw Yock Fang A History of Classical Malay Literature Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2013 Van Donzel amp Schmidt 2010 hlm 57 fn 3 Pinault 1992 hlm 181 fn 71 Ernst 2011 hlm 133 a b Seoharwi Muhammad Hifzur Rahman Qasas ul Qur an 3 Ibn Taymiyyah الفرقان بین اولیاء الرحم ن و اولیاء الشیط ن The Criterion Between Allies of the Merciful amp The Allies of the Devil PDF Diterjemahkan oleh Ibn Morgan Salim Adballah Idara Ahya us Sunnah hlm 14 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2020 10 21 Diakses tanggal 2021 03 13 a b Syirazi Naser Makarem Tafseer e Namoona Van Donzel amp Schmidt 2010 hlm 57 fn 2 Wheeler Brannon M Wheeler Associate Professor of Islamic Studies and Chair of Comparative Religion Brannon M 2002 Moses in the Quran and Islamic Exegesis dalam bahasa Inggris Psychology Press ISBN 9780700716036 16 18 19 Pirzada Shams Dawat ul Quran hlm 985 Maududi Syed Abul Ala Tafhim al Qur an The identification has been a controversial matter from the earliest times In general the commentators have been of the opinion that he was Alexander the Great but the characteristics of Zul Qarnain described in the Qur an are not applicable to him However now the commentators are inclined to believe that Zul Qarnain was Cyrus We are also of the opinion that probably Zul Qarnain was Cyrus Dandamayev Cyrus iii Cyrus the Great Cyrus s religious policies Schmitt Achaemenid dynasty i The clan and dynasty Yesaya 45 1 Wheeler 1998 hlm 200 1 Canova Giovvani 1998 Alexander Romance Dalam Meisami Julie Scott Encyclopedia of Arabic Literature Taylor amp Francis hlm 68 ISBN 978 0 415 18571 4 Ya juj Ma juj amp Dzulqornain ditulis oleh Budi Yahya di Oaseimani com Jejak Yakjuj Dan Makjuj oleh Wisnu Sasongko hal 85 di Google Books Daftar pustaka Sunting Boyle John Andrew 1974 The Alexander Legend in Central Asia Folklore 85 4 217 228 doi 10 1080 0015587x 1974 9716561 JSTOR 1259620 Broyde Isaac 1906 Alexander the Great Jewish Encyclopedia Funk and Wagnalls Diakses tanggal 17 April 2010 Stoneman Richard 2003 Alexander the Great in Arabic Tradition Dalam Panayotakis Stelios Zimmerman Maaike Keulen Wytse The Ancient Novel and Beyond Brill Academic Publishers NV ISBN 978 90 04 12999 3 Zuwiyya Z David 2001 Islamic Legends Concerning Alexander the Great Taken from Two Medieval Arabic Manuscripts in Madrid Global Academic Publishing Binghamton University ISBN 1 58684 132 7 Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 June 2010 Diakses tanggal 23 February 2010 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Zuwiyya Z David 2009 Alexander the Great dalam Campo Juan Encyclopedia of Islam New York Facts on File hlm 30 31 ISBN 978 0 8160 5454 1 Pranala luar SuntingDzulqarnain Bukanlah Alexander The Great Diarsipkan 2011 07 13 di Wayback Machine Zulqarnain model penguasa adidaya Diarsipkan 2012 09 16 di Wayback Machine Dzulqarnain bukan Alexander Agung di Asysyariah com amp Dzulqarnain bukan Alexander Agung di Majalah Asy Syariah Vol IV 2008 Zulkarnain Sang Penakluk Yang Saleh Bagian Pertama Ayat ayat Al Qur an Tentang Zulkarnain Bagian Ketiga Zulkarnain Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir Bagian Keempat Habis Inggris Why Zul Qarnain of the Qur an is not Alexander the great by Khalid Jan Inggris Zulqarnain in Alhassanain com Artikel bertopik Islam ini adalah sebuah rintisan Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya lbsDiperoleh dari https id wikipedia org w index php title Zul Qarnain amp oldid 18932252, wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan,

artikel

, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.